2013-10-25 16.01.22


Grundig innspeksjon av undervannsskroget ble utført.

Legg inn en kommentar