IMG_3957


Giant's causeway - resultatet av et underjordisk vulkanutbrudd.