IMG_3427


I Clonakilty har de fortsatt klart å beholde nisjebutikkene langs handlegata.