IMG_2162


På Chat'n Chill i Georgetown kan man mate rokker med konkylier fra hånden.