IMG_0748


Rum Cay Farming av Gro og Bobby. Geiter, hunder, katter og høner, der det fins hjerterom er det husrom.