IMG_0740


Gro og Bobby sine nyklekkede kyllinger.