IMG_0621


Skippo på ettermiddagsvandring i Matthew Town, Great Inagua